Termeni și condiții

Continutul website-ului www.enayatimedicalcity.ro  este proprietatea exclusiva a entitatilor Hoda Project SRL- CUI 33311879, Revera Assisted SRL- CUI 41412378; Revera Independent SRL- CUI 41412343; Intermedicas Worldwide SRL- CUI 27415930; denumite generic Titularii si individual, Titularul.

Titularii detin toate drepturile de proprietate intelectuala (inclusiv drepturile asupra bazelor de date) privind marcile comerciale, marcile de servicii, logo-urile si toate celelalte materiale prezentate in acest site, in lipsa de stipulati econtrara. Drepturile Titularilor sunt protejate de legislatia romana in vigoare.

Site-urile sunt portale web de prezentare a serviciilor roferite, continand si o sectiune de informatii medicale realizate de personal cu studii medicale si o platforma de programare online.

Prin completarea formularelor puse la dispozitie vizitatorilor, persoanele interesate pot adresa solicitari si informatii suplimentare cu privire la serviciile oferite de Titulari, pot formula sugestii sau reclamatii.

\Titularii nu sunt si nu vor fi legal responsabili in niciun caz si pentru nicio inadvertenta ori descriere eronata a informatiilor prezentate in site. Pentru a afla informatii detaliate si complete despre serviciile puse la dispozitie de Titulari, puteti sa vaadresati resprezentantilor acestora fie telefonic, fie in scris, utilizand datele de contact puse la dispozitie de fiecare Titular, la sectiunile de contact dedicate.

Totodata, Titularii nu sunt responsabili in nicio masura de continutul furnizat de terte persoane,  sau al continutului paginilor rexterne la care se face trimitere din interiorul site-ului.

Niciunul dintre materialele care alcatuiesc continutul acestor site-uri nu constituie o oferta ferma de a contracta si cu atat mai mult ele nu se constituie ca o oferta de vanzare-cumparare a vreunui serviciu medical.

Este interzisa reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice forma a continutului materialelor prezentate pe acest site, indiferent de forma pe care acestea o imbraca, de catre orice persoana, fara acordul scris prealabil al Titularului.

Titularii isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, adauga sau sterge in orice moment, portiuni ale continutului site-ului. Totodata, Titularii isi rezerva dreptul de a restrictiona accesul utilizatorilor la o parte sau la intregul sau continut din site.

Utilizatorii pot folosi continutul site-urilor doar pentru uzul personal si niciuna dintre actiunile descrise mai jos nu sunt permise in lipsa obtinerii acordului prealabil scris al Titularului:

  1. Indepartarea sau alterarea continutului sau a insemnelor care identifica dreptul de autor al titularului asupra continutului;
  2. Modificarea, publicarea, transmiterea, retransmiterea in orice mod sau forma, precum si participarea la transferul, vanzarea ori distributia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afisarea continutului, total sau partial, din site;
  3. Reproducerea sau stocarea continutului, precum si trimiterea acestui continut catre orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informatiei, daca scopul acestei activitati este unul comercial.

Orice actiune sau incercare de natura sa incalce prevederile de mai sus vor legitima Titularul sa faca uz de dreptul de a se adresa instantelor de judecata legal competente pentru sanctionarea unei asemenea fapte.

Anumite parti ale continutului publicat pe site-uri pot sa fie furnizate de terte persoane cu care site-urile au relatii contractuale in acest sens. De asemenea, in interiorul continutului site-urilor pot fi incluse sectiuni publicitare in care se vor afisa mesaje publicitare ale unor terte persoane. Site-urile nu sunt responsabile in nici o masura asupra continutului furnizat de terte persoane, indiferent ca acesta este publicitar sau nu. De asemenea, site-urile nu sunt responsabile de continutul paginilor externe la care se face trimitere din interiorul sau.

Sugestii si reclamatii

Reclamatiile sau orice fel de sesizari ori sugestii referitoare la modalitatea de accesare a site-urilor Titularilor sunt luate in considerare numai in baza unei adrese scrise din partea vizitatorilor, transmisa in format electronic, completand formularul pus la dispozitie pepagina feedback sau trimise catre adresa [email protected].

O reclamatie depusa in mod corespunzator cuprinde datele de identificare ale persoanei (prenume si nume) precum si o descriere a problemei ce face obiectul reclamatiei. Totodata, reclamatia va trebui sa cuprinda cel putin doua dintre urmatoarele date de contact: adresa, numar de telefon, numar de fax si adresa de e-mail.

Dupa primirea reclamatiei Titularul va lua imediat masurile necesare pentru solutionarea problemei sesizate si, se angajeaza ca, in termen de maxim 30 de zile de la data primirii acesteia, sa trimita un raspuns scris prin una dintre modalitatile de comunicare furnizate de conform prevederilor de mai sus.

Cookies

Site-ul foloseste cookie-uri, acestea fiind date stocate pe hardul utilizatorului, continand informatii despre acesta. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezinta un avantaj in folosul vizitatorilor, acesta permitand memorarea unor optiuni de navigare in site precum limba in care se afiseaza site-ul, tip de filtre care se aplica la afisarea unor anumite pagini, memorare numelui de utilizator si a parolei pentru un acces rapid la continutul site-ului etc.

Neacceptarea unui cookie nu inseamna ca utilizatorului ii va fi refuzat accesul de navigare in site, de citire a continutului acestuia. Cu ajutorul cookie-urilor, proprietarii de site-uri pot monitoriza si segmenta interesele utilizatorilor fata de anumite zone sau aplicati ale site-ului, fapt care le permite ulterior imbunatatirea experintei de navigare, introducerea unui continut relevant pentru utilizator, etc.

Termeni si Conditii de utilizare a Sectiunii de achizitionare a serviciilor medicale Enayati Medical City

Acest site este dedicat utilizarii de catre persoanele fizice si juridice in vederea  achizitionarii de produse si servicii, comercializate/prestate de Hoda Project SRL- CUI 33311879, Revera Assisted SRL- CUI 41412378; Revera Independent SRL- CUI 41412343; Intermedicas Worldwide SRL- CUI 27415930, cu aplicarea prevederilor de mai jos.

  1. DEFINITII:

Pachetele de servicii medicale: reprezinta acele  servicii medicale care sunt puse la dispozitia Utilizatorului si care pot fi achizitionate prin adresarea unei Comenzi, conform acestor Termeni si Conditii. Pachetele de servicii reprezinta un tot unitar, ele nu pot fi comandate sau achizitionate partial.

Utilizator: reprezinta persoana fizica sau juridica care are sau obtine acces la continutul websiteului, mijloacele de comunicare puse la dispozitie de catre Enayati Medical City si care achizitioneaza, in beneficiul sau sau al altei persoane (Pacientul), servicii medicale.

Beneficiar sau pacient: persoana fizica in beneficiul careia se  efectueaza Comanda si plata aferenta serviciilor medicale si care va utliza efectiv serviciile medicale incluse in acestea.

Comanda: reprezinta un document electronic, generat ca urmare a accesarii siteului de catre un Utilizator, prin care Utilizatorul  transmite catre Enayati Medical City  intentia sa de a achizitiona servicii medicale.

Contract: reprezinta Comanda confirmata cu un reprezentant Enayati Medical City. Data la care se transmite confirmarea comenzii de catre Enayati Medical City reprezinta data incheierii contractului intre una dintre entitatile afiliate Enayati Medical City, Pacient si, dupa caz, Utilizator, avand ca obiect prestarea serviciilor medicale solicitate. 

Enayati Medical City: inseamna, in acceptiunea acestor Reguli de utilizare a websiteului, una dintre societatile  Revera Assisted SRL- CUI 41412378; Revera Independent SRL- CUI 41412343; Intermedicas Worldwide SRL- CUI 27415930, in functie de specificul serviciilor solicitate.

  1. POLITICA DE ACHIZITIONARE A SERVICIILOR MEDICALE

Utilizatorul va accesa websiteul si va contacta unul dintre prestatorii de servicii medicale in vederea generarii unei oferte, prin unul dintre canalele de comunicare puse la dispozitie.

In termen de 3 zile lucratoare de la solicitare, Beneficiarul  va fi apelat pentru stabilirea detaliilor comerciale si eventual sa fie redirectionat pentru efectuarea programarilor pentru efectuarea serviciilor.

In cazul in care nu va fi apelat in acest termen, va rugam sa ne sesizati acest aspect pe adresa de mail: [email protected].

Accesarea efectiva a serviciilor medicale se realizeaza prin programarea acestora prin intermediul departamentului Call Center Enayati Medical City in limita si in intervalele disponibile.

Enayati Medical City va recomanda ca optarea pentru unul sau mai multe Pachete de servicii medicale (continand anumite investigatii sau proceduri medicale, altele decat consultatiile) sa se realizeze cu acordul sau la recomandarea medicului dumneavoastra. Enayati Medical City nu este raspunzatoare pentru situatiile in care medicul refuza sau nu recomanda efectuarea anumitor proceduri sau investigatii, aceastea efectuandu-se cu asumarea riscului de catre pacient.

Utilizatorul isi asuma corectitudinea si exactitatea datelor furnizate, inclusiv a datelor de contact ale sale si ale beneficiarilor.

  1. PRETUL SERVICIILOR MEDICALE SI MODALITATEA DE PLATA:

Plata aferenta serviciilor medicale comandate poate fi efectuata prin intermediul platformei online, in numerar sau cu cardul la receptiile noastre ori prin transfer bancar.

Enayati Medical City nu percepe nici un comision suplimentar pentru platile online.

In cazul in care cardul este asociat unui cont in alta moneda decat RON, tranzactiile se efectueaza in lei, la cursul de schimb al bancii emitente pentru cardul respectiv.

Enayati Medical City a luat toate masurile necesare pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastra, dar responsabilitatea transmiterii datelor si informatiilor revine exclusiv utilizatorului. 

Prin trimiterea Comenzii, Cumparatorul isi exprima acordul sa primeasca facturile prin intermediul postei electronice, la adresa de e-mail mentionata in Comanda.

Termenul-limita de accesare a serviciilor comandate este 3 luni de la momentul confirmarii comenzii.

Intrucat utilizatorul poate comanda serviciile dorite si in mod individual, prin mijloacele puse la dispozitie de enayati medical city, neaccesarea tuturor serviciilor din pachet, din motive neimputabile enayati medical city, nu confera dreptul utilizatorului de a-i fi rambursata o parte din pretul achitat pentru pachetul de servicii medicale.

  1. DREPTUL DE RETRAGERE

Utilizatorul are dreptul sa notifice in scris  Enayati Medical City ca renunta la achizitionarea de servicii medicale, fara penalitati si fara invocarea vreunui motiv, in termen de 14 zile lucratoare de la data primirii de catre Utilizator a mesajului de confirmare de primire a  Comenzii din partea reprezentantului Enayati Medical City.

 In ipoteza in care utilizatorul renunta la achizitionarea serviciului medical conform acestei clauze, Enayati Medical City nu va mai presta acel serviciu. 

Daca pacientul acceseaza serviciul medical inainte sa-si exercita dreptul de denuntare, acesta va achita contravaloarea serviciului medical accesat la pretul de lista al Enayati Medical City si de care a beneficiat in perioada dintre data confirmarii comenzii de catre Enayati Medical City si data denuntarii .

Contractul de prestari servicii medicale incheiat in aceste conditii, reprezinta un contract incheiat la distanta.

  1. FORTA MAJORA:

Niciuna dintre parti nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 48 de ore, producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

Daca in termen de 5 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a  contractului fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

  1. NOTIFICARI:

Orice notificare este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul indicat in comanda/confirmarea de comanda.

in cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

Daca notificarea se trimite prin mail, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

Notificarile verbale nu se iau in considerare  daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

  1. LEGEA APLICABILA:

Legea aplicabila raporturilor juridice generate prin accesarea websiteului, este legea romana.

     8. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

A se consulta Politica de confidentialitate.