Informații utile

Drepturile și obligațiile pacienților

Conform Legii 46/2003

DREPTURILE PACIENTILOR

 • prin pacient se intelege persoana sanatoasa sau bolnava care utilizeaza serviciile de sanatate;
 • prin discriminare se intelege distinctia care se face intre persoane aflate in situatii similare pe bazarasei, sexului, varstei, apartenentei etnice, originii nationale sau sociale, religiei, optiunilor politice sau antipatiei personale;
 • prin ingrijiri de sanatate se intelege serviciile medicale, serviciile comunitare si serviciile conexeactului medical;
 • prin interventie medicala se intelege orice examinare, tratament sau alt act medical in scop dediagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare;
 • prin ingrijiri terminale se intelege ingrijirile acordate unui pacient cu mijloacele de tratament disponibile, atunci cand nu mai este posibila imbunatatirea prognozei fatale a starii de boala, precum si ingrijirile acordate in apropierea decesului.

Pacientii au dreptul la ingrijiri medicale de cea mai inalta calitate de care societatea dispune, inconformitate cu resursele umane, financiare si materiale. Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umana, fara nici o discriminare.

Dreptul pacientului la informatia medicala

 • Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza; pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitatii si statutului profesional al furnizorilor de servicii de sanatate.
 • Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic.
 • Pacientul are dreptul de a decide daca mai doreste sa fie informat in cazul in care informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta.
 • Informatiile se aduc la cunostinta pacientului intr-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; in cazul in care pacientul nu cunoaste limba romana, informatiile i se aduc la cunostinta in limba materna ori in limba pe care o cunoaste sau, dupa caz, se va cauta o alta forma de comunicare.
 • Pacientul are dreptul de a cere in mod expres sa nu fie informat si de a alege o alta persoana care sa fie informata in locul sau.
 • Rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic si tratament, cu acordul pacientului.
 • Pacientul are dreptul de a cere si de a obtine o alta opinie medicala.
 • Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.

Consimtamantul pacientului privind interventia medicala

 • Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-si, in scris, raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
 • Cand pacientul nu isi poate exprima vointa, dar este necesara o interventie medicala de urgenta, personalul medical are dreptul sa deduca acordul pacientului dintr-o exprimare anterioara a vointei acestuia.
 • In cazul in care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta, consimtamantul reprezentantului legal nu mai este necesar.
 • In cazul in care se cere consimtamantul reprezentantului legal, pacientul trebuie sa fie implicat in procesul de luare a deciziei atat cat permite capacitatea lui de intelegere.
 • In cazul in care Spitalul considera ca interventia este in interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuza sa isi dea consimtamantul, decizia este declinata unei comisii de arbitraj de specialitate. Comisia de arbitraj este constituita din 3 medici pentru pacientii internati in spitale si din 2 medici pentru pacientii din ambulator.
 • Consimtamantul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acestaeste de acord.
 • Consimtamantul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale in invatamantul medical clinic si la cercetarea stiintifica. Nu pot fi folosite pentru cercetare stiintifica persoanele care nu sunt capabile sa isi exprime vointa, cu exceptia obtinerii consimtamantului de la reprezentantul legal si daca cercetarea este facuta si in interesul pacientului.
 • Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat in Spital fara consimtamantul sau, cu exceptia cazurilor incare imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitarii suspectarii unei culpe medicale.

Dreptul la confidentialitatea informatiilor si viata privata a pacientului

 • Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia.
 • Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da consimtamantul explicit sau daca legea o cere in mod expres.
 • In cazul in care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati, implicati in tratamentul pacientului, acordarea consimtamantului nu mai este obligatorie.
 • Pacientul are acces la datele medicale personale.
 • Orice amestec in viata privata, familiala a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor in care aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori ingrijirile acordate si numai cu consimtamantul pacientului.
 • Sunt considerate exceptii cazurile in care pacientul reprezinta pericol pentru sine sau pentru sanatatea publica.

Drepturile pacientului in domeniul reproducerii

 • Dreptul femeii la viata prevaleaza in cazul in care sarcina reprezinta un factor de risc major si imediat pentru viata mamei.
 • Pacientul are dreptul la informatii, educatie si servicii necesare dezvoltarii unei vieti sexuale normale si sanatatii reproducerii, fara nici o discriminare.
 • Dreptul femeii de a hotari daca sa aiba sau nu copii este garantat.
 • Pacientul, prin serviciile de sanatate, are dreptul sa aleaga cele mai sigure metode privind sanatatea reproducerii.
 • Orice pacient are dreptul la metode de planificare familiala eficiente si lipsite de riscuri.

Drepturile pacientului la tratament si ingrijiri medicale

 • In cazul in care Spitalul este obligat sa recurga la selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile in numar limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.
 • Interventiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai daca exista conditiile de dotare necesare si personal acreditat. Exceptie vor face cazurile de urgenta aparute in situatii extreme.
 • Pacientul are dreptul la ingrijiri terminale pentru a putea muri in demnitate.
 • Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul ingrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, in masura posibilitatilor, mediul de ingrijire si tratament va fi creat cat mai aproape de cel familial.
 • Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din afara spitalului.
 • Personalul medical sau nemedical din Spital nu are dreptul sa supuna pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta sa il recompenseze altfel decat prevad reglementarile de plata legale din cadrul unitatii respective.
 • Pacientul poate oferi angajatilor sau Spitalului unde a fost ingrijit plati suplimentare sau donatii, cu respectarea legii.
 • Pacientul are dreptul la ingrijiri medicale continue pana la ameliorarea starii sale de sanatate sau panala vindecare. Continuitatea ingrijirilor se asigura prin colaborarea si parteneriatul dintre diferitele unitati medicale publice si nepublice, spitalicesti si ambulatorii, de specialitate sau de medicina generala, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat.
 • Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medicala de urgenta in program continuu.

OBLIGATIILE PACIENTILOR

 • De a respecta conditiile de disciplina ale spitalului;
 • De a folosi cu grija bunurile ce ii sunt puse la dispozitie, orice degradare fiind supusa regulilor de drept civil;
 • De a nu fuma in incinta spitalului;
 • De a nu consuma si introduce bauturi alcoolice in spital;
 • De a purta echipamentul de spital si de a nu parasi incinta spitalului in aceasta tinuta;
 • De a respecta regimul alimentar indicat de medic;
 • De a respecta programul de vizita pentru a nu perturba desfasurarea activitatii medicale;
 • De a pastra curatenia in rezerva si spatii comune;
 • De a se adresa in mod civilizat personalului medico-sanitar.
 • In cadrul spitalului se interzice producerea de zgomote de orice natura care pot cauza disconfort pacientelor internate.

Structură spital

Wargha Enayati – Administrator/Purtător de cuvânt – office@enayati.ro / 021 9362

Coca Bălan – Director Operațional – office@enayati.ro / 021 9362

Dr. Ana Maria Doscan – Director Medical – office@enayati.ro / 021 9362

Program de audiențe în fiecare marți, între 10:00 si 12:00.

CONDIȚII DE INTERNARE LA SPITALUL DE RECUPERARE ȘI GERIATRIE SENIOR CITY

1.INTERNAREA PACIENTULUI PROGRAMAT

 • Se efectueaza la Biroul de internari, program de lucru: de luni pana vineri, intre orele 8.00-16.00, sambata-duminica-inchis. Pacientul se prezinta  in receptia Spitalului, in vederea internarii, la ora stabilita cu medical curant, si este directionat la Biroul de internari. In cazul in care pacientul are nevoi speciale, reprezentantul biroului de internari anunta sectia cu privire la sosirea pacientului si la necesitatea preluarii pacientului.
 •   Daca pacientul soseste cu ambulanta, Biroul de internari solicita pe sectie preluarea imediata a pacientului de catre personal medical de specialitate.
 • Documente necesare in vederea internarii unui pacient:
  • Bilet de trimitere de la medical specialista sau medical de familie (tipizat CAS)*
  • Cardul national de asigurari sociale de sanitate*
  • Carte de identitate/pasaport
  • Talon de pensie*
  • Dosarul medical cu istoricul medical al pacientului

*Documente necesare doar pacientilor cu spitalizare decontata CAS.

2. EXTERNAREA PACIENTULUI

 • In functie de evolutia bolii pacientului, medical curant va stabili data externarii, care este comunicata pacientului si apartinatorului cu cel putin o zi inaintea datei stabilite.
 • Documente medicale eliberate la externare:
  • Bilet de externare
  • Scrisoarea medicala
  • Concediu medical (daca este cazul)
  • Reteta medicala compensata (daca este cazul)
  • Plan de monitorizare a afectiunilor cronice in regim ambulatoriu.
  • Decontul de cheltuieli pentru serviciile efectuate in contract cu CAS
 •  Biletul de externare si Scrisoarea medicala contin urmatoarele informatii: antetul spitalului cu numarul de telefon pentru programari, datele de identificare ale pacientului, data de internare si externare, diagnosticul la internare, diagnosticul la externare, detalii privind evolutia bolii pe parcursul internarii, starea pacientului la externare, investigatiile efectuate, tratamentul recomandat la externare.

ANALIZE SI INVESTIGATII NECESARE LA INTERNARE

1. SECTIA INGRIJIRI PALIATIVE:

 • Evaluare/consult medic specialist-450 lei/250 lei
 • Analize  (set analize de baza-cost 603 lei)- nu mai vechi de 3 saptamani
 • Test RT-PCR SARS-CoV-2- negativ
 • Test Clostridium difficile toxina A/B- negativ
 • Screening ESBL si MRSA-200 lei
 • Test antigen SARS-Cov-2-120 lei

2. SECTIA RECUPERARE:

 • Consult-250 lei
 • Test RT-PCR SARS-CoV-2- negativ
 • Test Clostridium difficile toxina A/B- negative, in cazul in care pacientul a mai fost internat in ultimele 30 zile
 •  Screening ESBL si MRSA-200 lei
 • Test antigen SARS-Cov-2-120 lei

3. SECTIA NEUROLOGIE:

 • Consult-250 lei
 • Test RT-PCR SARS-CoV-2- negativ
 • Test Clostridium difficile toxina A/B- negative, in cazul in care pacientul a mai fost internat in ultimele 30 zile
 • Screening ESBL si MRSA-200 lei
 • Test antigen SARS-Cov-2-120 lei

Documentatie obligatorie la internare:

 1. Oferta servicii medicale
 2. Acordul pacientului informat
 3. Declaratia privind prelucrarea datelor cu caracter personal
 4. Foaie de observatie clinica generala
 5. Plan de ingrijire

Materiale informative pt pacienti si apartinatori:

 1. Ghidul pacientului
 2. Drepturile si obligatiile pacientului
 3. Informatii pentru pacient pt prevenirea  riscului de  cadere