Blog

Vernisaj Expoziție de Biblii Vechi din colecția dlui Mihai Marcu (CEO Medlife) în cadrul evenimentului „Serile Enayati Medical City” din 13 octombrie

Primul eveniment din cadrul „Serile Enayati Medical City” va marca și lansarea Expoziției de Biblii Vechi, o colecție personală ce îi aparține domnului Mihai Marcu, CEO Medlife. Vernisajul va avea loc pe 13 octombrie cu ocazia dezbaterii Religia în fața bolii, la sediul Enayati din Gh Ionescu Sisești nr. 8A, iar expoziția va fi deschisă publicului larg până pe 25 noiembrie.

Expoziția cuprinde 29 de lucrări religioase, iar printre cele mai semnificative piese expuse în cadrul evenimentului se numără Noul Testament de la Bălgrad, Catehismul, Gravura românească veche de sorginte voievodală, Prima Colindă tipărită în limba română, precum și o serie de Evanghelii în limba chirilică, română sau greco-romană.

Noul Testament de la Bălgrad (1648) a făcut parte din programul editorial inițiat de mitropolitul Ardealului, Simion Ștefan. Scopul principal a fost de a oferi Bisericii ortodoxe o deschidere nemijlocită către fundamentele învățăturii de credință, dar și un limbaj adaptat exigențelor teologale și liturgice realizate sub învățămintele slavonismului. Lucrarea, în fapt, este prima traducere românească a textului Noului Testament, o adevărată premieră în istoria tipografică a orașului Alba Iulia.O piesă extrem de rară care va fi expusă este Catehismul, un exemplar realizat de Ioan Iosif de Camillis. Autorul a dorit ca prin această lucrare să consolideze și să extindă doctrina catolică. Deși argumentele sale au fost în favoarea păstrării ritului răsăritean, el se situează în sfera teologiei latine tridentine. De-a lungul vieții sale, Iosif de Camillis s-a preocupat de reformarea preoțimii și ridicarea nivelului de instruire a enoriașilor săi. El a editat Catehismul în anul 1698 în slavonă de redacție vest-ucraineană, iar prin Diploma leopoldină a putut cultiva greco-catolicismul în eparhia sa, dar și pentru românii aflați la granițe.În cadrul expoziției se găsește și o Gravură românească veche de sorginte voievodală, unde a fost expusă scena Învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Gravura a fost realizată de Ioanichie în anul 1700, având și o semnificație politică națională, în care Principele Valahiei se identifica în postura de apărător al Legii străbune și a Creștinătății Orientale. În imagine se poate observa cum Iisus Hristos poartă Crucea biruinței asupra morții și Iadului, fiind învăluit în limbi de foc. În această scenă au mai fost gravați Doamna Marica (Maria) și Domnul Țării Românești, însuși Voievodul Constantin Brâncoveanu. Piesa expusă este una originală, fiind tipărită pe hârtie cu filigran.Sărbătorile de iarnă au o însemnătate aparte în România, tradițiile fiind respectate în fiecare an, în apropierea Sfântului Nicolae și, mai ales, a Crăciunului. Expoziția Bibliilor vechi conține și „Prima Colindă tipărită în limba română – Steaua de Sus răsare”. Textul vechi datează din anul 1747, fiind realizat la Râmnic într-o vreme când Constantin Nicola era domnitor al Valahiei, Neofit Mitropolit al Ungrovlahiei și Climent Episcop al Râmnicului. De tipografie s-a ocupat Popa Mihai Atanasie Popovici Râmniceanul. Realizarea acestor colinde au făcut ca adaosul de la finalul tipăriturii râmnicene să fie răspândit separat, atât sub formă de excerpt, cât și sub forma unor copii manuscrise.Nu în ultimul rând, din colecția domnului Mihai Marcu nu trebuie ratate Evanghelia Catolică în limba română de Antonio de Stefano (Iași, 1858), Evanghelia redactată în limba chirilică (Râmnic, 1746),  Evanghelia de la București din 1775 și Evanghelia Greco-Romană (1693).

Expoziția Bibliilor vechi poate fi vizitată gratuit în perioada 13 octombrie – 30 noiembrie, la sediul Enayati Medical City din strada Gh Ionescu Sisești, nr. 8A, București. Evenimentul face parte dintr-o inițiativă mai amplă a Orașului Medical prin intermediul căreia în fiecare lună sunt propuse publicului discuții relevante din domeniul medical, dar și subiecte conexe, la care iau parte invitați speciali.

Prima ediție va avea loc joi, 13 octombrie 2022, de la ora 18:00, și îi va avea în centrul atenției pe Dr. Wargha Enayati, Sever Voinescu, Mihai Marcu și Teodor Baconschi – invitat special.

Lista completă a lucrărilor religioase expuse în cadrul expoziției de Biblii Vechi:

 • „Hristos cu papagal, gravură colorată manual, cca. 1470”,
 • „Biblia de la Blaj, 1795”,
 • „Biblia, Noul Testament, Bălgrad, 1648”,
 • „Biblia, St. Petersburg, 1819”,
 • „Biblia de la București, 1688 – Filă manuscris”,
 • „Psaltire, Buzău, 1835”,
 • „Fragmente din Cazania lui Varlaam, 1643”,
 • „Fragmente din Cazania lui Varlaam, 1643, Bibliografia Românească Veche”,
 • „Catehism (română), Sâmbăta Mare (Trnava), 1726”,
 • „Gravura veche românească – Proorocul și Împăratul David, lucrată de gravorul artist Gheorghe Pop în anul 1817”,
 • „Gravură românească veche de sorginte voievodală – Învierea Domnului, lucrată de artistul gravor român Ioanichie în anul 1700”,
 • „Manuscris Religios și Laic, text din Transilvania, circa 1800”,
 • „Catavasier grecesc și românesc – Sibiu, 1803”,
 • „Manuscris românesc, Miniat 1852-1857”,
 • „Fapte folositoare pentru suflet – Moldova, Începutul Sec. XIX.”,
 • „Prima Colindă tipărită în limba română – Steaua sus răsare, Râmnic, 1747”,
 • „Pastorală a Patriarhului Voivodinei, Iosif, adresată binecredincioșilor povățuitori ostășești și cetățenești, protopopilor și preoților, oștirii și creștinilor români, sârbi, slovacilor, nemților și tuturor popoarelor din Voivodina”,
 • „Preoția sau Îndepărtarea preoților – tipărită la Sibiu în anul 1789”,
 • „Catavasierul românesc, carte tipărită la București în anul 1742”,
 • „Manuscris religios și profan, provenit de la Preparandia din Arad, scris la începutul sec. XIX”,
 • „Evanghelia Catolică în limba română, de Antonio de Stefano, Iași, 1858”,
 • „Învățătura Creștinească, anul 1854”,
 • „Istorie bisericească pre scurt, București, 1845”,
 • „Istorioara bisericească politico-națională a Românilor peste tot, mai ales a celor ortodocşi orientali din Austria şi cu distinţiunea Bănăţenilor faţă de pretenţiunile ierarhice şi politice ale colonilor sârbeşti din Austria, Nicolae Tincu-Velea”,
 • „Andrei Baron de Șaguna, anunț referitor la publicarea lucrării lui I. Pușcariu, Comentariu la prea Înalta Patentă”,
 • „Penticostar (București – 1800)”,
 • „Evanghelie (Râmnic – 1746), chirilică”,
 • „Evanghelie (București, 1775)”,
 • „Penticostar (Râmnic – 1767)”
 • „Evanghelie Greco – Romană, 1693”.