enayatimedicalcity.ro

Regina - Enayati Medical City
Despre
„Credinţa a fost motivul pentru care am venit în România, iar viaţa şi activitatea Maiestății Sale Regina Maria a României au fost un model personal. Excelenţa cu care Majestatea Sa şi-a dedicat viaţa poporului român a fost pentru mine o sursă de inspiraţie şi o motivaţie în tot ceea ce am realizat”, afirmă Dr. Wargha Enayati.
Într-o societate aflată în continuă mișcare, cu accente puternice de dezbinare, Comunitatea Internațională Bahá’í aduce în prim-planul opiniei publice noțiunea de unitate ca impuls generator al transformării sociale prin care se poate găsi echilibrul ideal între dimensiunile sociale, economice și politice ale societății. Dilema societății moderne și provocarea construirii unei civilizații universale, cheamă la o abordare multidisciplinară în care actorii din toate sferele activității umane să contribuie activ. În această arena de dialog și explorare un rol major este jucat de religie, care în armonie cu știința, va putea ilumina calea progresului social spre o lume prosperă și desăvârșită.
Dr. Wargha Enayati
Religia Bahá`í

Religia Bahá`í

Este, conform enciclopediei „Britannica Book of the Year 1992″, a doua religie din lume ca răspândire geografică după creștinism, Bahá`íi fiind reprezentați în circa 2100 de etnii și triburi diferite, literatura Bahá`íi fiind tradusă astăzi în peste 900 de limbi și dialecte.

VEZI MAI MULT PE BAHAI.RO.ORG
18 ianuarie 2019 - Bahá’ílor lumii

Mult iubiți prieteni,
La jumătate de secol după ce Bahá'u'lláh a lansat regilor și conducătorilor lumii chemarea la reconciliere și le-a poruncit instaurarea păcii pe pământ, marile puteri ale acelei epoci s-au aruncat în război. A fost primul conflict considerat un ,,Război Mondial” fiind pomenit drept o conflagrație de o violență îngrozitoare; amploarea fără precedent și ferocitatea vărsării de sânge au fost gravate cu litere de foc în conștiința fiecărei generații care a urmat. Și totuși, din acea ruină și suferință s-au deschis posibilitățile către o nouă ordine care să aducă stabilitate lumii – în special la Conferința de Pace de la Paris, ale cărei lucrări s-au deschis cu exact o sută de ani în urmă.

VEZI INTREGUL DOCUMENT AICI CASA UNIVERSALĂ A DREPTĂȚII

REGINA MARIA și Credința Baha’i

Maria Alexandra Victoria, Prințesa de Edinburgh, nepoata a Reginei Victoria a Angliei și a Țarului Alexandru al II-lea al Rusiei, a devenit la 17 ani consoarta Prințului moștenitor Ferdinand al României și apoi în 1914 Regina Maria a României. 

Regina Maria a părut să înţeleagă responsabilitatea monarhilor şi conducătorilor lumii şi şi-a asumat-o din toată inima, încă de când a sosit în ţara ei adoptivă. Ea a ajuns să cunoască poporul României, cultura sa, obiceiurile sale, regiunile sale rurale şi, mai presus de toate, aspiraţiile sale, care au devenit şi ale ei. În timpul Primului Război Mondial ea a dedicat cu generozitate timp şi energie din plin, bolnavilor şi muribunzilor. 

După război ea s-a alăturat oamenilor de stat români de pe o poziţie neoficială, la convorbirile de pace de la Paris pentru a pleda cazul ţării cu privire la câştigurile teritoriale. Puţini oameni par a fi conştienţi că actuala dimensiune a României se datoriază în mare măsură eforturilor de lobby depuse de Regina Maria la Paris. Ea a scris de asemenea numeroase cărţi şi articole despre România, în speranţa înlăturării sentimentelor negative faţă de ţara pentru care ajunsese să nutrească o iubire atât de profundă. 


REGINA MARIA și Credința Baha’i

Spiritualitatea şi o neclintită credinţă în Dumnezeu au călăuzit-o pe Regină de-a lungul întregii sale vieţi. La începutul anului 1926, Regina Maria urma să înceapă o nouă călătorie spirituală, cu ajutorul unei femei extraordinare, Martha L. Root, care vizita frumosul oraş Bucureşti. Întâlnirea lor și lectura reginei despre Credința Bahá’í au avut ca rezultat o scrisoare publicată într-un ziar din Canada, Toronto Daily Star: „O femeie mi-a adus deunăzi o Carte.
Scriu cu literă mare pentru că este o glorioasă Carte despre dragoste şi bunătate, putere şi frumuseţe. Ea mi-a oferit-o pentru că aflase că eram cuprinsă de mâhnire şi tristeţe şi a vrut să ajute... Mi-a pus-o în mâini spunându-mi: ‚Pari a trăi potrivit învăţăturilor Lui.’ Şi când am deschis Cartea am văzut că era cuvântul lui ‘Abdu’l Bahá, profet al iubirii şi bunătăţii şi al tatălui său, marele dascăl al concordiei şi înţelegerii universale—al unei religii care leagă toate crezurile.
Este minunat Mesajul pe care Bahá’u’lláh şi fiul său ‘Abdu’l Bahá ni l-au oferit! Ei nu ni l-au impus într-un mod agresiv, ştiind că sămânţa adevărului etern, care sălăşluieşte în miezul său, nu poate decât să prindă rădăcini şi să se răspândească.
Este mesajul lui Christos, reînnoit, aproape în aceleaşi cuvinte, dar adaptat diferenţei de o mie de ani şi mai bine dintre anul unu şi ziua de azi... Nu este om care să nu reuşească să devină mai bun, datorită acestei Cărţi.
V-o recomand tuturor. Dacă vreodată numele lui Bahá’u’lláh sau ‘Abdu’l Bahá vă vor cădea sub ochi, nu daţi la o parte scrierile lor. Cercetaţi cărţile lor şi lăsaţi cuvintele şi lecţiile lor glorioase, aducătoare de pace, creatoare de iubire să vă pătrundă inimile, aşa cum au pătruns-o pe a mea...
Zilele noastre preapline par să nu ne îngăduie timp şi pentru religie. Sau cineva poate fi mulţumit cu religia sa. Dar învăţăturile acestor oameni blânzi, înţelepţi şi buni sunt compatibile cu orice religie şi cu niciuna.
Cercetaţi-le şi fiţi mai fericiţi”.
de Maria, Regina României