Condiții de internare/externare

Condiții de internare/externare pacienți

1. INTERNAREA PACIENTULUI

 • Se efectuează la Biroul de internări, program de lucru: de luni până vineri, între orele 8.00-18.00, sîmbăta-duminica, închis. Pacientul se prezintă  în recepția Spitalului, în vederea internării, la ora stabilită cu medical curant, și este direcționat la Biroul de internări. În cazul în care pacientul are nevoi speciale, reprezentantul biroului de internări anunță secția cu privire la sosirea pacientului și la necesitatea preluării pacientului.
 •   Daca pacientul sosește cu ambulanța, Biroul de internări solicită pe secție preluarea imediată a pacientului de către personal medical de specialitate.
 • Documente necesare în vederea internării unui pacient:
  • Bilet de trimitere de la medicul specialist sau medicul de familie (tipizat CAS)*
  • Cardul național de asigurări sociale de sănătate*
  • Carte de identitate/pașaport
  • Talon de pensie*
  • Dosarul medical cu istoricul medical al pacientului

*Documente necesare doar pacienților cu spitalizare decontată CAS.

2. EXTERNAREA PACIENTULUI

 • În funcție de evoluția bolii pacientului, medicul curant va stabili data externării, care este comunicată pacientului și aparținătorului cu cel puțin o zi înaintea datei stabilite.
 • Documente medicale eliberate la externare:
  • Bilet de externare
  • Scrisoarea medicală
  • Concediu medical (dacă este cazul)
  • Rețeta medicalș compensată (dacă este cazul)
  • Plan de monitorizare a afecțiunilor cronice în regim ambulatoriu.
  • Decontul de cheltuieli pentru serviciile efectuate în contract cu CAS
 •  Biletul de externare și Scrisoarea medicală conțin urmatoarele informații: antetul spitalului cu numărul de telefon pentru programări, datele de identificare ale pacientului, data de internare și externare, diagnosticul la internare, diagnosticul la externare, detalii privind evoluția bolii pe parcursul internării, starea pacientului la externare, investigațiile efectuate, tratamentul recomandat la externare.